Kolářská dílna

Objekt, v němž je umístěna kolářská dílna, pochází z nedaleké Možděnice. Původně sloužil jako sýpka, od počátku 20. století jej však majitel využíval jako dílnu pro opravy různého zemědělského nářadí. Většinu vybavení kolářské dílny věnoval František Dostál z Horního Bradla. Chybějící nářadí bylo doplněno předměty získanými od kolářů z vesnic na Chrudimsku a Hlinecku. Expozice je datována do první čtvrtiny 20. století. Doplňuje ji dřevěné jízdní kolo, které v roce 1900 vyrobil místní kutil v Možděnici. 

Koláři původně zhotovovali vozy, zemědělské nářadí, kolečka a trakaře. Především však dělali dřevěná kola k různým povozům. Úzce spolupracovali s kováři. Po zrušení soukromého podnikání v roce 1948 toto řemeslo v České republice postupně zanikalo.

Připravované akce

Aktuálně