Domek čp. 361

Roubené, převážně podezděné stavení s obytnou světnicí, komorou a hrnčířskou pecí zvanou pecník postavil na tomto místě kolem roku 1800 hrnčíř František Bielovský. Po zániku hrnčířské dílny v šedesátých letech 19. století došlo k přestavbám komorové části domu, který byl nadále obýván rodinami tkalců. Překrytí střechy a bedněného štítu eternitem je typickým prvkem Betléma té doby. Stavebně nedotčena zůstala vyčleněná černá kuchyně, přístupná ze síně klenutým portálkem. Objekt byl zrekonstruovaný v roce 1989 a dnes se v něm díky panu Josefu Fidlerovi a jeho Tkalcovně na Betlémě znovu ozývá klapot tkalcovského stavu.

Více na www.zinylka.cz

Připravované akce

Aktuálně