Výstava nových sbírkových předmětů Muzea v přírodě Zubrnice

Od 29. června do 18. července mohou návštěvníci Muzea v přírodě Zubrnice v domě z Loubí obdivovat na 250 nových sbírkových předmětů, které se podařilo v roce 2020 muzeu získat do svých sbírek. Jedná se o jedinečnou možnost poodkrýt tak zákulisí odborné sbírkotvorné činnosti muzea.

„Sbírky získává muzeum převážně z darů. I v dnešní době se najdou totiž stále lidé, kteří předměty do muzea rádi věnují a nehledí tak na možnost výhodného zpeněžení. Neznamená to ovšem, že do muzea bereme vše. Vybíráme si, dle zkušenosti kurátorů, jejich orientaci v dosavadní sbírce, dle časového období a oblasti příslušné věci. Kurátorem vybrané předměty poté ještě procházejí speciální odbornou komisí, která předměty hodnotí z výše uvedených hledisek,“ uvedla Ivana Mikulecká, ředitelka muzea v přírodě Zubrnice.

A jaké zajímavé předměty mohou návštěvníci spatřit? „ Od dřevěného držáku na toaletní papír po model vodní pily – katru. Cenný je například dar v podobě renovovaného benzinového postřikovače do ovocných sadů a chmelnic ze 30. let. Expozici dominuje zejména pozůstalost po neodsunuté Němce. Nábytek, věci denní potřeby, zemědělské a chovatelské nástroje, osobně předměty, výzdoba interiérů, hračky, školní pomůcky, reklamní předměty. Asi nejatraktivnějším předmětem je dvoupatrový domeček z roku 1934, který slouží jako domek pro malé králíky. Jedná se o domácí výrobu typickou pro 30. léta minulého století. Tento jedinečný exemplář je dokonce elektrifikovaný. Návštěvníky zaujme i kazeta – kufřík s ozdravnou elektrizující sadou tzv. ozonizér, známý například z filmu Postřižiny. Několik darovaných předmětů dokumentuje i historii Zubrnic a muzea samotného. Ve vybrané dny se mohou návštěvníci v expozici setkat s kurátorem, který bude předměty přímo v expozici popisovat. Návštěvníci tak mohou nahlédnout do zákulisí práce se sbírkami v přímém přenosu,“ uvedla Mikulecká.

Ve sbírkách Muzea v přírodě Zubrnice se nyní nachází přibližně 8000 sbírkových předmětů.  Na poměrně bohatou akviziční činnost má zásadní vliv dlouhodobá spolupráce s Archivy v Děčíně, v Ústí nad Labem a s ústeckým muzeem.

Muzeum je v tyto dny otevřeno pro návštěvníky denně, mimo pondělí, od 9.00 do 18.00. Více informací na www.nmvp.cz.

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

 

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

Připravované akce