Víkend architektury na Veselém Kopci

První říjnový víkend bude na Veselém Kopci v duchu architektury a nabídne po oba dva dny volný vstup do areálu. Návštěvníci se tak budou moci přesvědčit na vlastní oči o obtížnosti, ale zároveň i zručnosti vybraných řemesel a řemeslníků.

„Pro návštěvníky je po celý den připraveno povídání o lidové architektuře a možnostech využití tradičních technologií a materiálů v dnešním moderním stavitelství. Připraveny jsou ukázky různých stavebních technik například tesání trámů, výroba povřísla a vázání došků, výroba nepálených cihel. Mysleli jsme i na malé návštěvníky, pro které je připravena tematická dílna. V 10.30 a 13.30 hodin se zájemci mohou po oba dva dny zúčastnit komentovaných prohlídek v areálu, které budou zaměřené na tradiční lidovou architekturu.  Budou se tak  moci přesvědčit i o tom, co se nám v letošním roce podařilo opravit či co se právě opravuje,“ uvedla Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina.

Areál Veselého Kopce je otevřen pro návštěvníky od 9 do 17 hodin. Kompletní přehled informací na www.nmvp.cz.

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

Připravované akce