V usedlosti U Pilných na Veselém Kopci probíhají opravy

Na jediném objektu na Veselém Kopci stojícím na původním místě, v usedlosti U Pilných čp. 4, probíhají v tyto dny rozsáhlé opravy. Ty ovšem neomezí provoz a fungování muzea v návštěvnicky exponovaných letních měsících.

„V letošním roce proběhne oprava obytné části usedlosti. Dojde k odstranění novodobých keramických a teracových dlažeb a položení cihelné topinkové dlažby. Zároveň budou odstraněny sádrokartonové předstěny dřevěného roubení a palubkové stropní podhledy a opraveny původní dřevěné stropy. Nahrazeny budou i některé nevhodné truhlářské prvky Největší proměnou projde střešní plášť z vláknocementových šablon, který nahradí štípaný šindel. Na to bude navazovat oprava roubené stodoly. Celkový objem prací se předpokládá v rozsahu téměř 3 milionů korun s tím, že před jarní návštěvnickou sezonou v roce 2023 by mělo být vše již kompletně hotovo a objekt bude zpřístupněn návštěvníkům,“ uvedla Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina, které spravuje expoziční areál Veselý Kopec.

Probíhající opravy navazují na v loňském roce uskutečněnou výměnu doškové střechy hospodářské části objektu.

Usedlost č. p. 4 pochází z počátku 17. století. Doplňuje ji holubník přenesený z Hrochova Týnce. Obytná část objektu se skládá z jediné vytápěné místnosti, síně a dvou komor. Navazující hospodářská část je tvořena zděnými chlévy, které jsou přístupné ze zastřešené chodbičky tak, aby bylo možné hospodářství pohodlně obsloužit i za nepříznivého počasí. Nad nimi jsou dvě roubené komory přístupné z pavlače, původně sloužily jako sýpka a prostor ke zpracování lnu. Hospodářská část pokračuje stodolou, jejíž střecha je krytá došky. Stodola byla původně postavena kolmo k části objektu s chlévy. Usedlost tak měla půdorys ve tvaru písmene U. Na konci 19. století došlo ke změně dispozice a posunutí stodoly. Důvodem k tomuto počinu zřejmě bylo to, že stodola bránila volnému průjezdu po přiléhající veřejné cestě.

Muzeum v přírodě Vysočina je otevřeno denně, mimo pondělí. Konkrétní přehled otevírací doby expozičních areálů Veselý Kopec a Betlém Hlinsko naleznete na www.nmvp.cz. V tyto dny probíhají v areálu Veselého Kopce oblíbené letní tematické workshopy a komentované prohlídky – jejich kompletní přehled naleznete zde.

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

 

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

 

 

Připravované akce