Uplynulý rok 2020 přinesl netradiční návštěvnickou sezónu a možnosti v muzeích v přírodě

Z důvodu probíhající pandemie byl rok 2020 netradiční a jiný i na půdě čtyř muzeí v přírodě, které spadají pod Národní muzeum v přírodě (jsou to: Valašské muzeum v přírodě, Hanácké muzeum v přírodě, Muzeum v přírodě Zubrnice a Muzeum v přírodě Vysočina). S výjimkou Masopustu a několika málo uskutečněných akcí byla část těch dlouhodobě plánovaných, jejichž návštěvnost tvoří vysoké procento z celkového počtu návštěvníků, zrušena. Vybrané nadregionální akce byly přesunuty. Zároveň muzea byla třetinu roku zavřená.

Všechny tyto skutečnosti nás postavily do situace, kdy jsme byli nuceni hledat operativně náhradní aktivity za klasicky uskutečněné pořady. Dnešní on-line doba nám umožňuje nespočet možností, z nichž se nám, díky kreativitě, nasazení a celkovému zaujetí zaměstnanců, podařilo využít alespoň některé – 3D prohlídky stálými expozicemi, soutěže, streamované programy či videopozvánky k jednotlivým činnostem, které se v průběhu roku dějí či děly v běžném životě, jsou jen výsekem z nich. Ukazuje se, že i přes nepříznivou situaci jsme schopni hledat aktuální náhradní řešení – při zrušení téměř veškeré programové letní nabídky muzea nabízela nejen o víkendech, ale i v průběhu týdne, oživené jednotlivé expozice, speciální komentované prohlídky,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel muzea. A dodal: „Ač se zdá, že třetinu roku se na půdě muzeí nic nedělo, opak je pravdou. Mimo běžné návštěvnické činnosti probíhaly dále práce na digitalizaci dokumentů a sbírek, opravy a dílčí rekonstrukce jednotlivých objektů či vědeckovýzkumná činnost.“

 

Z hlediska návštěvnosti samotné byly především letní měsíce návštěvnicky exponované ve všech složkách Národního muzea v přírodě. V roce 2020 navštívilo Valašské muzeum v přírodě 227 782 hostů, což je o 136 358 návštěvníků méně než v roce předešlém, “ upřesnil Jindřich Ondruš.  K těmto oficiálním číslům je ještě uvést jedno „neoficiální“ – více než 18 200 návštěvníků v průběhu srpna navštívilo znovuotevřený Libušín na Pustevnách. „Téměř třetinovou návštěvnost v roce 2020 oproti předešlému roku vykazuje Muzeum v přírodě Vysočina, do jehož areálů zamířilo v loňském roce celkem 35 822 návštěvníků (v roce 2019 to bylo 93 003 hostů, pozn. autora). Zde se negativně projevilo především zrušení akcí v průběhu roku, které generují v běžném roce přibližně polovinu návštěvnosti. Konkrétně na Vysočině se podařilo uskutečnit z dlouhodobě plánovaných akcí jen Masopust a Posvícení,“ uvedl Ondruš. „Připočteme-li k těmto číslům ještě návštěvnost dalších dvou našich muzeí (Hanácké muzeum v přírodě 3.759 návštěvníků) a Muzea v přírodě Zubrnice (7.572 návštěvníků), tak můžeme konstatovat, že celé Národní muzeu v přírodě eviduje za rok 2020 celkem 274 885 návštěvníků,“ zkompletoval informace k návštěvnosti jednotlivých muzeí Jindřich Ondruš. 

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 11 25 77

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka