Ukázky tradičního zpracování zemědělských plodin a řemesel uvidí návštěvníci na Veselém Kopci

Druhý srpnový víkend (12. – 13. 8. 2023) ožije areál Veselého Kopce u Hlinska programem Jak se dříve hospodařilo. Ten je věnovaný ukázkám tradičního zpracování zemědělských plodin a řemesel na vesnici.

„Návštěvníkům se naskytne ojedinělá příležitost zažít Veselý Kopec oživený ukázkami zpracování obilí, lnu, ovoce nebo mléka. Dozví se tak například, jak se mlátilo cepem a k čemu byly dobré rytmické říkanky, které se používaly během této činnosti. Výmlat obilí předvedeme také pomocí ruční mlátičky a mlátičky poháněné benzinovým stabilním motorem. Zrno potom mohou i vyčistit od nečistot na fukaru nebo ho rozemlít na žernovu a z vymlácené slámy si uplést povříslo. Během komentovaných prohlídek v 10.30 a 13.30 představí Nositel tradice lidových řemesel Josef Fidler zajímavosti o pěstování a ručním zpracování lnu. Nebude chybět stloukání másla, příprava homolek, pečení křesných placek a další zajímavosti. Během tohoto dvoudenního programu představíme také tradiční lidová řemesla a techniky spojené se zpracováním dřeva a kovu. Uvidíte kovářské a kolářské mistry, šindeláře, košíkáře, výrobce dřevěných hraček a nádobí a dnes již ojedinělou ukázku tradičního ohýbání dřeva. Milí návštěvníci, přijďte si většinu činností k nám do muzea sami vyzkoušet, těšíme se na vás,“ pozvala na Veselý Kopec Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina.

Trvání programu: od 9.00 do 17.00 hodin (areál Veselého Kopce otevřen od 9.00 do 18.00 hodin)
 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo koncem roku 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

Připravované akce