Oslavte Den muzeí v Národním muzeu v přírodě

Mezinárodní den muzeí, který v letošním roce připadá na čtvrtek 18. května, budou moci návštěvníci přivítat i v jednotlivých složkách Národního muzea v přírodě a to vstupným zdarma do jednotlivých muzeí či areálů.

„Návštěvníkům budou zdarma přístupny všechny areály Valašského muzea v přírodě.  V areálu Valašské dědiny budou přístupné i první objekty nově vznikající areálu Kolibiska – především Hájovna z Valašské Bystřice. V Rožnově pod Radhoštěm je tento den spojen i s vernisáží nové výstavy „Jaroňci – umění a srdce Valašska“.  Výstava je zaměřená na uměleckou tvorbu zakladatelů muzea. Den muzeí mohou zájemci oslavit volným vstupem na prohlídku I. návštěvnického okruhu (Historická vesnice) i v jediném muzeu v přírodě v oblasti Českého středohoří, Muzeu v přírodě Zubrnice.  Součástí okruhu je i v dubnu otevřená nová stále expozice Chmel, který stavěl domy. Ta představuje pěstování chmele v okrajové části Úštěcké chmelařské oblasti a ukazuje vliv pěstování chmele na podobu zdejších domů i krajiny a také jeho zánik po výměně obyvatel.  Muzeum v přírodě Vysočina zpřístupní zdarma všechny tři své areály. Zájemci mohou zavítat v letošním roce poprvé i do běžně zavřeného vodního kovacího hamru ve Svobodných Hamrech. Ten bude pro návštěvníky otevřen od května do září ještě poslední čtvrtek v měsíci. Ve výstavních prostorách statku z Mokré Lhoty v areálu Veselého Kopce se mohou návštěvníci těšit na novou výstavu „Příběhy z depozitáře“. Ta představí zdánlivě obyčejné sbírkové předměty (například hrneček, hračky či obrázky) z depozitáře muzea, ke kterým se váží zajímavé příběhy,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

Hanácké muzeum v přírodě je v tento den uzavřeno (v květnu otevřeno pouze o víkendech).

Podrobnější informace k jednotlivým muzeím (včetně otevíracích dob, cen vstupného) naleznete na www.nmvp.cz.

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

Připravované akce