Olomoucký kraj ocenil Hanácké muzeum v přírodě za péči o kulturní dědictví

Za záchranu stodoly ze Skaličky získalo Hanácké muzeum v přírodě v Příkazech Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2022. Cenu hejtmana převzali ve středu 19. dubna na pódiu Moravského divadla Olomouc vedoucí muzea Petr Vodešil a Věra Cábová, ekonomická náměstkyně generálního ředitele Národního muzea v přírodě, jehož je muzeum od konce roku 2018 součástí.

Ocenění nás velmi potěšilo. Byl to náročný projekt, na kterém pracoval celý tým odborníků. Všichni se společným úsilím zasloužili o to, že se stodola zachránila a zpřístupnila veřejnosti. V Hanáckém muzeu v přírodě má tato stavba nezastupitelné místo. Můžeme ukázat, jak vypadaly dřevěné stodoly na Hané před masivním rozvojem hliněné architektury,“ řekl Petr Vodešil, vedoucí Hanáckého muzea v přírodě.

Unikátní, bezmála pět století stará stodola rozšířila areál Hanáckého muzea v přírodě v průběhu roku 2021, slavnostní otevření se pak uskutečnilo loni v květnu. „Ocenění bylo uděleno za záchranu významné a hodnotné stavby tradiční lidové architektury, jedné z nejstarších a nejcennějších dřevěných staveb na území České republiky. Jsem velmi rád, že je v našem kraji a v muzeu, které aktivně připomíná hanácký venkov a život našich předků,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

„Obnova a zpřístupnění stodoly ze Skaličky je příkladem kvalitní péče o kulturní dědictví, zvláště o tradiční lidovou kulturu,“ vyzdvihl Jan Žůrek, radní pro kulturu a památkovou péči Olomouckého kraje.

Roubená stavba původně stála v obci Skalička na Hranicku. Na podzim roku 2020 byla rozebrána a převezena do Frenštátu pod Radhoštěm, kde na konzervátorském pracovišti Národního muzea v přírodě prošla nezbytnými konzervátorskými, restaurátorskými a tesařskými zásahy. Loni se pak jednotlivé části postupně převážely do Příkaz a stodola se kompletovala přímo na místě. „Transferem stodoly došlo k významnému obohacení Hanáckého muzea v přírodě. Vedle hliněných stodol z poloviny 19. století byla umístěna stavba ze starší vrstvy lidového stavitelství, čímž vznikl významný impuls pro rozvoj muzea, které by mohlo v budoucnu otevřít druhou návštěvnickou trasu. Prohlídka Kameníčkova gruntu by tak mohla být vhodně doplněna o samostatný stodolní okruh s kvalitními a zajímavými expozicemi,“ doplnil Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě, jehož je Hanácké muzeum v přírodě součástí.

Areál Hanáckého muzea v přírodě je jedinečným dokladem hliněného lidového stavitelství z oblasti Hané. Muzeum se skládá ze tří špaletových stodol z první poloviny 19. století a jedné stodoly z roku 1987, na které navazuje zahrada s ovocnými stromy a kompletní hanácký statek s obytnou a hospodářskou částí z roku 1876.  

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka