Národní muzeum v přírodě navštívilo v roce 2022 více než 430 tisíc návštěvníků

Více než 430 tisíc návštěvníků celkově zavítalo v minulém roce do čtyř muzeí Národního muzea v přírodě. To představuje o 90 tisíc návštěvníků více oproti roku 2021. V případě Muzea v přírodě Zubrnice a Hanáckého muzea v přírodě jsou čísla vyšší než před covidovou pandemií.  

Ve Valašském muzeu v přírodě a Muzeu v přírodě Vysočina je návštěvnost o něco nižší než v roce 2019, což byl ovšem rekordní rok v posledních dvou dekádách. Na těchto číslech se podepsalo i zrušení hojně navštěvovaných masopustních akcí ve Valašském muzeu v přírodě a v Muzeu v přírodě Vysočina (na Veselém Kopci).

„Jsem rád, že sezonu jsme mohli uskutečnit podle našich plánů a dopřát návštěvníkům oblíbené pořady. I v roce 2022 byl bonus pro návštěvníky v podobě volného vstupu do muzea první čtvrtek v měsíci od května do září. Například do Valašského muzea v přírodě se tak návštěvníci mohli vydat spolu s jinými příležitostmi zdarma celkem jedenáckrát. V průběhu jarních, letních i podzimních měsíců se mimo dlouhodobé akce konaly zejména ve všedních dnech i speciální komentované prohlídky, či byly oživeny vybrané expozice. Toto obohacení je návštěvníky velmi oblíbeno a vyhledáváno. V případě Hanáckého muzea v přírodě věříme, že sehrálo roli i otevření transferované unikátní roubené stodoly ze Skaličky a medializace tohoto počinu,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel muzea.

 

„Z hlediska návštěvnosti samotné byly především letní měsíce exponované ve všech složkách Národního muzea v přírodě. V roce 2022 navštívilo Valašské muzeum v přírodě 333 952 hostů, což je o 21 % návštěvníků více (o 57 tisíc) než v roce předešlém,“ upřesnil Jindřich Ondruš.  „O 38 % větší návštěvnost v roce 2022 oproti předešlému roku vykazuje Muzeum v přírodě Vysočina, do jehož areálů zamířilo v loňském roce celkem 70 666 návštěvníků. Zde se pozitivně projevila především možnost uspořádat většinu akcí, které generují v běžném roce přibližně polovinu návštěvnosti. Konkrétně na Vysočině se nepodařilo uskutečnit z dlouhodobě plánovaných akcí pouze oblíbený Masopust.  Jako pozitivní přínos zde vnímáme i pestrou a dlouhodobou nabídku komentovaných prohlídek a workshopů během hlavní turistické sezony,“ uvedl Ondruš. „Připočteme-li k těmto číslům ještě defakto rekordní návštěvnosti dalších dvou našich muzeí, Hanáckého muzea v přírodě (5 260 návštěvníků, o 51 % více než v roce 2021) a Muzea v přírodě Zubrnice (20 304 návštěvníků, o 117 % více než v roce 2021), tak můžeme konstatovat, že celé Národní muzeu v přírodě eviduje za rok 2022 celkem 430 182 návštěvníků,“ doplnil informace k návštěvnosti jednotlivých muzeí Jindřich Ondruš. 

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 11 25 77

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka