Muzea ruší velké pořady. Nabídnou ale oživení svých areálů v podobě tematických komentovaných prohlídek, ukázek řemeslné výroby nebo postřehových her pro děti či dospělé.

Jednotlivá muzea Národního muzea v přírodě musela z důvodů opatření Vlády ČR proti šíření koronaviru omezit pořádání velkých akcí s předpokládanou návštěvností nad tisíc osob. Místo jednodenních pořadů tak všechna muzea připravila oživení svých areálů komentovanými tematickými prohlídkami, ukázkami řemeslné výroby nebo menšími programy.

Velké pořady a festivaly připravované v jednotlivých muzeích Národního muzea v přírodě pro letní sezonu jsou z důvodu „koronakrize“ zrušeny. Návštěvníci, kteří zavítají do Muzea v přírodě Vysočina, Muzea v přírodě Zubrnice, Hanáckého muzea v přírodě nebo Valašského muzea v přírodě se ale mohou těšit na bohatou nabídku prohlídek, řemeslných ukázek, menších programů a her pro děti i dospělé. „Přinášíme jinou nabídku, než na jakou jsou naši návštěvníci zvyklí. Z obecně známých důvodů jsme museli zrušit řadu programů a zamyslet se, co našim návštěvníkům nabídneme. Naštěstí máme jednak technické možnosti a jednat velmi zdatné kolegy, kteří napříč všemi čtyřmi našimi muzei připravili zajímavou nabídku, která určitě bude stát za návštěvu,“ pozval do muzeí Národního muzea v přírodě jeho generální ředitel Jindřich Ondruš.

 

Muzeum v přírodě Vysočina například v červenci i v srpnu nabídne komentované prohlídky zaměřené na tradiční stavební techniky, zemědělské stroje, kalendářní obyčej nebo chod domácnosti. „Od začátku prázdnin také nabízíme miniprogramy, které se odehrávají v jednotlivých objektech našeho muzea, a ve kterých se návštěvník dozví zajímavé informace například o bylinkách, léčitelství, stavebních technikách. A spouštět budeme i některé vybrané stroje z našich depozitářů. Součástí nabídky pak budou také ukázky tradičních řemesel – včelařství, perníkářství, zpracování lnu a další,“ uvedla ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová s tím, že muzeum také pokračuje v úspěšném projektu „Veselý Kopec patří dětem a rodičům“.

 

V Hanáckém muzeu v přírodě zůstává v platnosti pořad Žně, plánovaný na sobotu 1.8. a také pořad Koniny, který proběhne v neděli 23.8. „Zájemce zveme také na zajímavou výstavu O včelách a lidech. A připravujeme také speciální prohlídky pro dětské tábory a od září pro školní skupiny,“ uvedl vedoucí muzea Petr Vodešil.

 

Muzeum v přírodě Zubrnice nabízí po celé prázdniny rozšíření počtu prohlídek na všech svých okruzích. „K dispozici budeme mít více průvodců a provázet budou také naši zaměstnanci včetně ředitelky. Zaměřit se chceme také na větší nabídku a prodej regionálních výrobků od řemeslníků. Ať už se jedná o dřevěné či keramické výrobky, ovocné marmelády a další,“ popsala nabídku muzea jeho ředitelka Ivana Mikulecká. „Součástí našich letních aktivit bude také oživení světnice pečením koláčků, šrotování, ukázky zpracování vlny a textilu nebo výstava zajímavých předmětů z depozitářů muzea. A úplnou novinkou pak budou komentované prohlídky týkající se například bylinkové zahrádky, muzejních políček nebo naší tyčové chmelnice,“ doplnila Mikulecká s tím, že od července budou v Muzeu v přírodě Zubrnice probíhat také prohlídky zaměřené na dětské návštěvníky.

Z akcí, které zůstávají v platnosti, zve muzeum na Poutní procesí k Maří Magdaleně, které proběhne v sobotu 18.7. „A zveme také na výstavy a s nimi spojené vernisáže. Jedná se o výstavu Kouzlo větrných mlýnů nebo výstavu kreseb zachycujících krajinu Českého středohoří,“ uzavřela Ivana Mikulecká.

 

Bohatou nabídku letních aktivit a menších programů realizuje také Valašské muzeum v přírodě. „Připravujeme obrovskou škálu aktivit, které budou rozděleny do celého týdne tak, abychom nabídli návštěvníkům něco, co u nás dosud neviděli. Chystáme například komentované tematické prohlídky, kdy budeme ve všední dny i o víkendu nabízet například procházku s Vandou Vrlovou za bylinkami. Jana Tichá připravuje komentovanou prohlídku o sakrálních prvcích v muzeu, především dětem je určena prohlídka S lidovou písničkou Valašskou dědinou nebo čtení pohádek v muzeu,“ uvedl generální ředitel Valašského muzea v přírodě Jindřich Ondruš. V dalších komentovaných prohlídkách se lidé dozvědí o chovu původních plemen hospodářských zvířat, lidové architektuře nebo osobnostech Valašského Slavína. „Dále připravujeme ukázky řemeslné výroby a běžných činností z domácnosti, jako například zpracování vlny, výroby hraček, bělení prádla, sečení kosou, tkaní na kobercovém stavu, mletí na pohankovém mlýně, lisování oleje a mnohé další. Velmi atraktivní na těchto ukázkách je, že si je mohou všichni návštěvníci sami vyzkoušet,“ vypočítal Jindřich Ondruš.

Zdaleka ne poslední aktivitou pak jsou například pro děti i dospělé připravené postřehové hry, které se budou střídat v areálu Dřevěného městečka a ve stálé expozici Jak jde kroj, tak se stroj, a při kterých návštěvníci všech věkových kategorií mohou vyzkoušet svůj postřeh při hledání předmětů, které do expozic nepatří.

 

Zpracoval:

Mgr. Tomáš Gross

tiskový mluvčí, PR, marketing,

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Připravované akce