Investiční aktivity v Muzeu v přírodě Vysočina v roce 2023

Rožnov pod Radhoštěm - Národní muzeum v přírodě má i v roce 2023 rozpracovanou řadu investičních projektů. Jedná se jak o krátkodobé projekty, tak o aktivity naplánované na několik let. Zároveň bude do běžných oprav a údržby objektů v jednotlivých muzeích investováno v letošním roce více 10,2 milionů korun (mimo dotace zřizovatele, projekty a granty).

OBNOVA A ÚDRŽBA EXPOZIČNÍCH OBJEKTŮ (Muzeum v přírodě Vysočina, průběžně)

Expoziční objekty v areálech MPV procházejí každoročně pravidelnou údržbou a opravami, které realizují pracovníci Oddělení technické údržby.

Hlavní akcí roku 2023 bude dokončení rozsáhlé opravy usedlosti Pilných čp. 4 in situ na Veselém Kopci; včetně dokončení úpravy půdního prostoru k instalaci tkalcovské dílny pro edukační programy a stálé expozice lnářství na Vysočině. Expozice bude součástí podzimního cyklu komentovaných prohlídek na téma Pěstování a zpracování lnu na Veselém Kopci. V souladu s plánem na rok 2023 bude na Veselém Kopci probíhat také dílčí oprava šindelových střech (výměnek usedlosti z Hlinecka, usedlost z Lezníku, vstupní objekt). V areálu bude rovněž dokončena celková oprava technologie objektu vodní pily zahájená v roce 2022.

Ve výstavních prostorách objektu usedlosti z Mokré Lhoty na Veselém Kopci bylo již počátkem roku vyměněno zcela nevyhovující a neúsporné osvětlení za odpovídající současným parametrům. V plánu je také rozšíření stávající výstavní plochy, čímž by muzeu získalo i nový prostor pro pořádání aktivizačních programů. Nové výstavní osvětlení získá také objekt čp.466 v hlineckém Betlémě, kde se připravuje stálá expozice betlémů.

Předpokládané náklady činí 2,4 mil. Kč vč. DPH.

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – VEŘEJNÉ WC VE SPODNÍ ČÁSTI AREÁLU VESELÉHO KOPCE (Muzeum v přírodě Vysočina, v průběhu roku 2023)

Muzeum již dlouhodobě reflektuje potřeby zaměstnanců-průvodců a seniorských a zdravotně znevýhodněných návštěvníků muzea ve věci vybudování druhých veřejných toalet v areálu Veselý Kopec, které muzeum plánuje umístit do spodního prostoru areálu (jako nejvhodnější se jeví pozemek podél usedlosti z Mokré Lhoty.

 

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTA OPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO FINANČNÍHO ÚŘADU,

WILSONOVA 834 V HLINSKU (Muzeum v přírodě Vysočina, v závislosti na dokončení převodu)

Dle zásobníku akcí NMvP na roky 2021-2025+ a v souladu se studií stavebních úprav, zpracovanou v roce 2021, muzeum plánuje zhotovit projektovou dokumentaci rekonstrukce objektu bývalého Finančního úřadu, Wilsonova 834 v Hlinsku pro potřeby centrálního depozitáře a dalšího provozního zázemí MPV (konzervátorská dílna, výtvarný ateliér, badatelna, spisovna, zasedací místnost, detašovaná kancelář kurátorů sbírek a garáž pro služební vozy). Realizace akce závisí na převodu majetku z ÚZSVM na právo příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro NMvP a získání finančních prostředků ze státního rozpočtu.

Předpokládané náklady v Zásobníků akcí 2023/2024 jsou ve výši 2, 4 mil. Kč vč. DPH

 

PŘÍPRAVA TRANSFERU STODOLY Z BORU U SKUTČE ČP. 14 do expozičního areálu Veselý Kopec  (Muzeum v přírodě

Vysočina, v průběhu roku 2023)

Dle zásobníku akcí NMvP na roky 2021-2025+ a v souladu se studií zpracovanou v roce 2021 a projektovou dokumentací pořízenou v roce 2022 muzeum zahájí přípravu transferu objektu roubené samostatně stojící stodoly z Boru u Skutče čp. 14 do areálu Veselý Kopec, kde stodola doplní usedlost z Mokré Lhoty. Pro rok 2023 je záměrem objekt vykoupit a rovněž provést vynětí určeného pozemku z půdního zemědělského fondu.

Předpokládané náklady: 135 000 Kč vč. DPH, dle zásobníku akcí 7 mil. Kč (2024 – 2025)  

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

 

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné

Připravované akce