Den architektury v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku

Sobota 7. května bude v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku v duchu architektury a nabídne volný vstup do objektů v areálu. Návštěvníci se tak budou moci přesvědčit na vlastní oči o obtížnosti, ale zároveň i zručnosti vybraných řemesel a řemeslníků.

„V 10.00 a 13.30 se mohou zájemci zúčastnit komentovaných prohlídek v areálu. Ty budou zaměřeny na tradiční lidovou architekturu a po celý den jsou připraveny ukázky vybraných stavebních technik. Jedná se například o výrobu povřísla a vázání došků, výrobu nepálených cihel či výrobu šindele. V domku čp. 178 mohou návštěvníci nalézt inspiraci k úpravám roubených chalup i k využití tradičních materiálů v soudobém stavitelství. Pro děti je po celý den připravena tematická dílna,“ uvedla Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina.

Areál památkové rezervace Betlém v Hlinsku je otevřen pro návštěvníky od 9.00 do 15.30. Kompletní přehled informací na www.nmvp.cz.

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

Připravované akce