Výstava prací výtvarného oboru Základní umělecké školy Hlinsko

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Také v letošním roce si pro nás žáci Základní umělecké školy Hlinsko výstavu svých prací.

Těšit se tak můžeme na jejich výtvory vytvořené mnoha výtvarnými technikami (např. kresba, malba, keramika, prostorová tvorba, linoryt, suchá jehla), jejichž společným tématem je 20. století. Zároveň zde budou vystaveny závěrečné práce letošních absolventů.

Pozn.: Výstava je přístupná v rámci prohlídkového okruhu Řemeslnická obydlí zdarma. Samostatné vstupné na výstavu 5 Kč.

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka