Den otevřených mlýnů

Komentovaná prohlídka
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

V sobotu 11. května se v České republice poprvé uskuteční Den otevřených mlýnů, který připomíná výročí vzniku mlynářského znaku 13. května 1116. S komentovanými prohlídkami se zapojí také vodní obilní mlýn na Veselém Kopci.

Cílem Dne otevřených mlýnů je přiblížit zájemcům mlýn jako jeden z nejvýznamnějších vynálezů lidstva.

Zájemci se mohou na Veselém Kopci zúčastnit komentovaných prohlídek vodního obilního mlýnu z Oldřetic, které během dopoledního bloku povede PhDr. Radim Urbánek a během odpoledního bloku PhDr. Magda Křivanová. Návštěvníkům přiblíží fungování mlýnu, proces mletí a spustí stoupu na výrobu ječných krup či varnu povidel.

PhDr. Magda Křivanová

ředitelka Muzea v přírodě Vysočina

magda.krivanova@nmvp.cz
469 326 415
778 700 099

Doprovodný program

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka