Usedlost u Pilných na Veselém Kopci se dočká nové doškové střechy

V těchto dnech mohou návštěvníci Muzea v přírodě Vysočina během své návštěvy muzea pozorovat přípravu výměny doškové části střechy usedlosti Pilných č.p. 4 na Veselém Kopci.

„Jedná se o přibližně o 180 m2 doškové střechy, která je vyráběna tradičním způsobem. V průběhu tohoto a příštího týdne probíhá přímo v areálu Veselého Kopce ruční vázání došků ze žitné slámy.  A pokud nám bude přát počasí, dočká se stodola usedlosti nové krytiny již během posledního srpnového víkendu, kdy dojde k jejich pokládce,“ uvedla PhDr. Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina.

Usedlost u Pilných č.p. 4 pochází z 1. poloviny 17. století. Je to jediný objekt na Veselém Kopci stojící na původním místě. Jedná se o jednu z nejstarších dochovaných usedlostí Železných hor. Na obytnou část navazuje hospodářské křídlo tvořené zděnými chlévy, které jsou přístupné ze zastřešené chodbičky tak, aby bylo možné hospodářství pohodlně obsloužit i za nepříznivého počasí. Nad nimi jsou dvě komory roubené ze dřeva, původně zřejmě sloužily k dosoušení chmele. Hospodářská část pokračuje stodolou, jejíž střecha je krytá došky. Stodola byla původně postavena kolmo k části objektu s chlévy. Usedlost tak měla půdorys ve tvaru písmene U. V roce 1877 prý byla stodola, tehdy menší, pootočena pomocí páru volů do dnešní polohy. Důvodem k tomuto počinu bylo to, že stodola bránila volnému průjezdu po veřejné cestě.

Muzeum je v tyto dny otevřeno návštěvníkům denně, s výjimkou pondělí, od 9.00 do 18.00. V sobotu 4. září se zde koná program s příjemným názvem i obsahem – Posvícení.

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

Připravované akce