Rozloučení s masopustem

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Průvod dětských masek a následně tradiční masopustní obchůzka mezi betlémskými chaloupkami v Hlinsku v podání obyvatel Blatna. Masopustní období zakončí obyčej "porážení".

Rozloučení s masopustem

V úterý 25. února 2020 se již po osmé bude Hlinsko loučit s masopustem. I tento program připomene skutečnost, že masopustní obchůzky z Hlinecka jsou součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

V masopustní úterý budou hlinecké ulice patřit maskám. V 9.30 hodin vyjde od ZŠ Smetanova dlouhý průvod složený z dětí ze všech hlineckých základních a mateřských škol v tradičních i méně tradičních maskách, který bude směřovat mezi roubenky památkové rezervace Betlém. Zde jejich průvod vyvrcholí a také budou všechny děti odměněny koblihami.

Odpoledne pak bude program pokračovat ukázkou tradiční masopustní obchůzky v podání skupiny masek z části Hlinska zvané Blatno. Ve 14.00 hodin požádají o povolení k obchůzce na Poděbradově náměstí starostu Hlinska. Jakmile jim bude předána vláda nad městem, vydají se rovněž na Betlém. Zde se uskuteční tradiční obchůzka mezi roubenkami a v 15.30 hodin bude masopustní veselí i celé letošní období masopustu ukončeno obyčejem zvaným porážení kobyly.

Národní muzea v přírodě

Úvodní stránka