Mlýn Týniště čp. 28 (Schällmühle)

Mlýn čp. 28 (Schällmühle) je momentálně v procesu rekonstrukce. Býval to největší mlýn na Lučním potoce a patřila k němu pila a lisovna oleje. Dochoval se pouze v základech, ale transferem jiného mlýna z nedaleké Homole u Panny se jej podařilo obnovit bez zásadních úprav. Perlou mlýna je další transfer, tzv. umělecké mlýnské složení, přenesené z Hamrů u Hlinska. Toto mlynářské zařízení prochází všemi patry objektu a zabírá polovinu jeho prostoru. K tak složitému transferu a následnému osazení tohoto typu mlynářského zařízení dosud v Čechách nedošlo. Tímto byly vlastně v jedné stavbě zachráněny tři památky současně.

V letech 2011–2014 proběhl archeologický výzkum v lokalitě mlýna Týniště čp. 40, který navázal na předchozí výzkum v Homoli u Panny, na parcele mlýna transferovaného na základy mlýna čp. 28 Týniště. I v tomto případě jde o ojedinělou iniciativu, kterou dosud žádné muzeum v přírodě u nás v rámci transferu nerealizovalo.

Připravované akce

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka