Mlýn Týniště čp. 27 (Walschmühle)

Zpřístupněný Valšův mlýn byl upraven do současné podoby v roce 1803. Toto datum nese i vročení na vyřezávaném sloupu mlýnské hranice. Noví osídlenci, kteří dostali tento objekt k bydlení po druhé světové válce, využívali pouze zděný obytný dům a vlastní roubený mlýn postupně devastovali, dřevo užívali na zátop a mlýnici zaváželi popelem a odpadem. Stavba je příkladem malého selského mlýna, pracujícího jen pro nejbližší okolí. Příznivé spádové podmínky Českého středohoří přivádějí vodu na kolo shora. V obytné části se dochoval jeden z posledních roubených komínů.

Nahlédněte do prostoru mlýnice.

https://maps.app.goo.gl/xk1Hz4cvGWqBqFbn6

https://maps.app.goo.gl/kQtkwXAVwh4b9Fb88

https://maps.app.goo.gl/x79Kswbxxk8RXWCg8

Připravované akce

Aktuálně