Správa muzea, Zubrnice čp. 74

 

Adresa: Zubrnice čp. 74, 402 00 Ústí nad Labem

 

  • Přístupnost objektů

  • Vstup

Správa Muzea v přírodě Zubrnice sídlí v památkově chráněném zděném pozdně klasicistním patrovém domě obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou z 2. poloviny 19. století. Část budovy je využívána jako expozice – v čele objektu samostatný vstup do kupeckého krámu situovaného do 30. let 20. století, další část objektu stylizována jako hospoda s interiérem vesnického výčepu z počátku 20. let minulého století.

Prostor před  vstupem do budovy navazuje na asfaltovou cestu, je dlážděný přírodním kamenem (nepravidelné tvary), oproti svažující se cestě vyrovnává terén pro jednodušší vstup do objektu. Jednokřídlé plné dřevěné vstupní dveře (š 80 cm) se otevírají dovnitř do vstupní chodby.

Vstup do expozice kupeckého krámu přes kamenné schody (v 23 x 30 cm) přístupné ze 3 stran, kopírující okolní svažitý terén. Počet schodů 3 – 4 dle přístupové strany. Vstupní dveře krámku plné dvoukřídlé š 120 cm (hlavní křídlo š 80 cm, bez madla), zámek i klika typově stylizována do období expozice.

  • Interiér

V přízemí správní budovy je prostorné zádveří navazující na dřevěné lomené schodiště do patra, kde jsou kanceláře a zázemí MPZ. Vstupy do kanceláří přes plné jednokřídlé dveře š 80 cm, prahy do 2 cm.

  • Výtah

Výtah není k dispozici.

  • WC

V budově jsou pouze  běžné oddělené toalety s dispozicí kabiny nevyhovující tělesně postiženým  (rozměr kabiny menší než 140 cm, boční přístup k míse je menší než 70 cm).

  • Parkování

MPZ nemá parkoviště s VPS.

 

Mapováno 8/2022

 

Připravované akce

Aktuálně