Velikonoce na vsi

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Tradiční akce s velikonočními zvyky a programem. 

Čerstvě upečený mazanec, vlastnoručně upletená pomlázka nebo ozdobená kraslice. To vše zažijete při oslavách jara a velikonočních zvyků v Zubrnicích. Folklorní soubory potěší písničkou či tancem a na ukázku vynesou Moranu. Na děti čeká divadlo, dílny a hry. Program je doplněn o prodej řemeslných výrobků.

Změna programu vyhrazena!

Na vybrané programy je vstupné stanoveno individuálně.

Režisér akce

Ing. Jitka Ledvinková

kurátorka biologických sbírek

jitka.ledvinkova@nmvp.cz
+420 475 228 267
+420 777 364 208

Přihláška


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka