Žijící poklady aneb Šikovné ruce Nositelů tradice Pardubického kraje: Josef Fidler

Komentovaná prohlídka
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

V rámci výstavy Žijící poklady aneb Šikovné ruce Nositelů tradice Pardubického kraje mají návštěvníci památkové rezervace Betlém Hlinsko možnost setkat se každou sobotu s jedním z nich. Ve své Tkalcovně na Betlémě v domku čp. 361 představí žinylku tkadlec Josef Fidler během komentovaných prohlídek v 9.30, 11.00 a 13.00 hodin.

Pan Josef Fidler v letech 1987 až 1991 absolvoval učební obor s maturitou ve Středním odborném učilišti textilním v Jeseníku, v oboru mechanik seřizovač textilních strojů. Již během studia se začal intenzivně zajímat o ruční tkalcovství, byť pouze ve volném čase.

Od roku 2010 se výrobě textilií na ručním stavu věnuje plně. V jeho Tkalcovně na Betlémě vznikají na třech ručních stavech textilie využívající tradiční tkalcovské vzory. V roce 2014 pan Fidler obnovil výrobu žinylkových textilií, která byla na přelomu 19. a 20. století na Hlinecku značně rozšířená a výrobky zdejších tkalců putovaly doslova do celého světa. Na konci 70. let 20. století však zcela zanikla. V současnosti je jediným výrobcem tohoto zboží ve střední Evropě.

V roce 2016 získal ocenění ministra kultury České republiky Nositel tradice v oboru lidových řemesel České republiky. A v tomtéž roce se stal i Nositelem tradice Pardubického kraje.


Komentované prohlídky se konají v 9.30, 11.00 a 13.00 hodin v Tkalcovně na Betlémě v domku čp. 361.