Žijící poklady aneb Šikovné ruce Nositelů tradice Pardubického kraje: Alena Bukvová

Program
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

V rámci výstavy Žijící poklady aneb Šikovné ruce Nositelů tradice Pardubického kraje mají návštěvníci památkové rezervace Betlém Hlinsko možnost setkat se každou sobotu v domku čp. 178 s jedním z nich. Dnes svou práci představí košíkářka Alena Bukvová, která si připravila ukázku pletení košíků na téma rybářství.

Paní Alena Bukvová se o pletení košíků zajímala již v  dětství u svého dědečka. Práce s přírodním materiálem se jí líbila, ale teprve o mnoho let později se začala o košíkářství zajímat hlouběji. V letech 2009 až 2011 vystudovala Střední odbornou školu uměleckořemeslnou v Praze, obor košíkář.

Pronikla do tajů tohoto tradičního řemesla a ovládla různé techniky pletení. Hluboký zájem ji přivedl i k pěstování materiálu, tedy košíkářských vrb. Sama si tak připravuje vrbové proutí pro vlastní pletení. K tomu používá tradiční postupy i nářadí, které získala od starých košíkářských mistrů.

Vedle tradičních nádob paní Bukvová z proutí zhotovuje i rozměrná díla – dokonce postavy do betlémů v životní velikosti. Zajímá se o historii tohoto řemesla, spolupracuje s muzei a studuje historické exponáty.

Titul Nositel tradice Pardubického kraje získala v roce 2018.