Výstava prací výtvarného oboru Základní umělecké školy Hlinsko

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Také v letošním roce si pro nás žáci Základní umělecké školy Hlinsko připravili výroční výstavu svých prací. Navštívit ji můžete od 2. května do 2. června.

Letošní výstava žáků hlinecké základní umělecké školy zahrnuje spoustu výtvarných technik i různorodých témat. Absolventi výtvarného oboru v rámci výstavy představí také své absolventské práce.


Pozn.: Výstava je přístupná v rámci prohlídkového okruhu Řemeslnická obydlí zdarma. Samostatné vstupné na výstavu 5 Kč.

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka