Vánoce na Veselém Kopci

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Oblíbený program Vánoce na Veselém Kopci bude zahájen v sobotu 2. prosince a potrvá do neděle 10. prosince.

Slavnostně vyzdobené roubenky přiblíží tradiční činnosti a obyčeje adventního období od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Návštěvníci se například dozví, jak vypadalo pohoštění pro dračky peří a přadleny, jaké dárky mohly děti před sto dvaceti lety nalézt v mikulášské nadílce, co nesmělo chybět na štědrovečerním stole nebo jak lidé trávili Štědrý večer.

Po celou dobu trvání programu bude možné sledovat ukázky výroby vánočních předmětů, například malování skleněných ozdob, výrobu ozdob ze skleněných perliček, pletení ozdob ze slámy nebo pečení perníků z dřevěných forem. Během víkendových dnů budou připravena hudební vystoupení.

Kromě toho se mohou děti zapojit do připravené vánoční hry a přemýšlet o tom, jaký dárek donést Ježíškovi. Na závěr prohlídky se mohou děti stát součástí veselokopeckého betlému a vyzkouší si úlohu darovníků.

V neděli 3. prosince bude na Veselém Kopci nadělovat Mikuláš se svým doprovodem. Program zakončí v neděli 10. prosince Adventní jarmark, kterého se zúčastní vybraní a pozvaní řemeslníci z celé České republiky.


Předvádění výroby vánočních předmětů:

  • 2.–8. prosince – Perník tlačený do forem, ukázka výroby forem, pan Aleš Vostřez
  • 2.–3., 9. prosince – Ozdoby pletené ze slámy, pan Hynek Vojanec
  • 4.–8. prosince – Ozdoby ze skleněných perliček, paní Marie Brotáková
  • 3., 5.–6., 8.–9. prosince – Malování skleněných ozdob, DOMYS Horní Bradlo
  • 9.–10. prosince – Malování skleněných ozdob, Koulier Oflenda

Kulturní program:

  • 2. prosince – koledy zahraje Dechový kvintet Mrákotínka
  • 3. prosince – Mikulášská obchůzka (od 10.30 do 14.30 hodin), koledy zahrají a zazpívají Pouličníci z Tábora
  • 9. prosince – koledy zahraje Dechový kvintet Mrákotínka
  • 10. prosince – Adventní jarmark (od 9.00 do 15.00 hodin), koledy zahrají a zazpívají Staročeští koledníci z Tábora

Vstupné: dospělí 170 Kč; studenti 15–26 let, senioři nad 65 let 150 Kč; děti 6–15 let 90 Kč; rodinné (2 dospělí a max. 4 děti 6–15 let) 340 Kč
Trvání programu: od 9.00 do 16.00 hodin
Upozornění: Na tento program nelze zakoupit a uplatnit on-line vstupenku!


Garant programu:

PhDr. Ilona Vojancová

vědecko - výzkumný pracovník, vedoucí Oddělení odb

ilona.vojancova@nmvp.cz
469 326 411

Plakát k programu Vánoce na Veselém Kopci


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka