Masopustní obchůzky z Hlinecka

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Muzeum v přírodě Vysočina pro návštěvníky Veselého Kopce nachystalo další výstavu. Její téma prozrazuje samotný název – Masopustní obchůzky z Hlinecka aneb Deset let světovým kulturním dědictvím.

Výstavu návštěvníci naleznou v podkroví statku z Mokré Lhoty. Poprvé jim podrobně přibližuje proces a úskalí vedoucí k úspěšnému zápisu Vesnických masopustních obchůzek a masek z Hlinecka na prestižní Seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva organizace UNESCO. Stalo se tak 16. listopadu 2010 při zasedání v Nairobi.

Ve vitrínách jsou vystaveny dokumenty, zpracovaný nominační návrh ve finální podobě i kopie listiny dokládající zápis na zmíněný seznam.

Druhá část výstavy je věnovaná samotným masopustním obchůzkám v jednotlivých vesnicích a také popisu průběhu obchůzky i poslání jednotlivých masek. Návštěvníky jistě zaujme vitrína, v níž je vystaven návrh na poštovní známku jejíž inspirací byly zdejší masopustní masky a dopisy dokládající okolnosti jejího vzniku. Autorem známky byl významný malíř a grafik Josef Liesler (1912–2005).

Výstavu doplňují výtvarné práce dětí z hlineckých škol.

PhDr. Ilona Vojancová

vědecko - výzkumný pracovník, vedoucí Oddělení odb

ilona.vojancova@nmvp.cz
469 326 411

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka