Edukační programy

Muzeum v přírodě Vysočina připravilo v památkové rezervaci Betlém Hlinsko pro školy i veřejnost nabídku edukačních programů pod souborným názvem Živá historie, která postihuje širokou paletu oblastí lidové kultury a prezentuje zajímavá témata lidových zvyků a tradic, řemesel i tradičních zemědělských a rukodělných technik.

Edukační programy ve stálé celoroční nabídce pro mateřské, základní a střední školy nabízíme pro dvě věkové kategorie, kterým je jejich obsah a zaměření přizpůsobeno. Programy je možné absolvovat v průběhu školního roku od úterý do pátku po předchozí objednávce. Na speciální edukační programy je možné se přihlásit pouze na vybrané termíny.

Edukační programy ve stálé celoroční nabídce pro veřejnost je možné absolvovat v průběhu celého roku od úterý do pátku po předchozí objednávce.

Je nutné se přihlásit alespoň 14 dní předem. Kontaktní údaje na lektory pro další informace a objednání programů jsou uvedeny u jednotlivých programů.

Lektoři edukačních programů

Mgr. Pavel Bulena

edukátor v kultuře

pavel.bulena@nmvp.cz
469 326 412

specializace: zemědělství a zpracování plodin; dokumentační fond (fotografie)

Připravované akce

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka