Za císaře pána! Na frontách 1. světové války

Bohoslužby a mše svaté
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

V letošním roce si připomínáme 110 let od vypuknutí 1. světové války. Tímto programem si přiblížíme každodenní život vojáka rakousko-uherské armády na frontě.

Stanete se tak svědky vyhlášení války a přesunu na frontu. Zjistíte, jak se lidé s tímto zásadním zlomem ve svém životě vyrovnávali. V další části programu zjistíte, jak probíhal život přímo na bojišti, běžný den na frontě a s ním spojené válečné zkušenosti, případně trávení volného času.


Délka pořadu: 60 minut
Počet osob ve skupině: min. 10
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Bulena, pavel.bulena@nmvp.cz

Cena programu: 80 Kč/posluchač