Dotazník Muzea v přírodě Vysočina. Váš názor je pro nás důležitý

Chystáte se letos navštívit Muzeum v přírodě Vysočina? Podělte se s námi od 10. června do 30. září 2023 o váš názor v našem připraveném dotazníku.

Váš názor je pro nás důležitý. Jak se vám u nás líbilo?

Your opinion is important to us. How did you like your visit?

Národní muzeum v přírodě v letošním roce připravilo pro své návštěvníky dotazník. Byli bychom rádi, pokud byste jej vyplnili a dali nám tak vědět, co se vám u nás (ne)líbilo.

Načtením příslušného QR kódu nebo kliknutím na něj se vám zobrazí dotazník.
Read the QR code or click on it to reveal the questionnaire.

Dotazník pro dospělé Dotazník pro děti do 18 let Questionnaire in English