Kupecký krám – Franz a Oswald Saidl, čp. 74

Obchod v čp. 74 byl v provozu od konce 19. století do počátku 50. let 20. století. Interiér zasazený do 30. let minulého století je vybaven krámským zařízením, běžným pro vesnické obchody, včetně původní krámské skříně.

V malé boční místnosti je umístěna expozice mandlování a praní prádla.

       Majitelem kupeckého krámku v Zubrnicích čp. 74 byl kupec Franz Saidl, který pocházel z obce Neuměřice na Kladensku, kde se narodil v roce 1870. Kdy přesně Franz Saidl přišel do Zubrnic nevíme, ale kupecký krám tu provozoval prokazatelně od přelomu 19. a 20. století. V domě čp. 74 bydlel Franz Saidl se svou manželkou Marií, dcerou Melany, syny Walterem a Franzem. Kromě otce, se celá rodina hlásila k německé národnosti, respektive k německé mateřské řeči. Franz Saidl měl ještě prvorozeného syna Oswalda (nar. 1906), který se 1. února 1931 oženil s Emilií Neumannovou (Zubrnice čp. 61). Možná právě tento sňatek vedl Franze Saidla k tomu, že svou živnost v témže roce předal synu Oswaldovi. Franz Saidl zřejmě provozoval kupecký krám se svým synem až do své smrti 26. října 1936. Poté kupecký krám převzal definitivně syn Oswald, ale informace o jeho dalším osudu a provozu těsně před a za 2. světové války nám chybí. Poslední zmínku máme z pohnutého roku 1938, kdy byl Oswaldu Saidlovi zabaven čs. armádou jeho malý nákladní vůz. V poválečných vzpomínkách je uvedeno, že Saidlův krám byl obsazen. Z tohoto vyplívá, že Oswald zřejmě provozoval kupecký krám i v období 2. světové války.

    O oblibě osoby kupce Franze Saidla svědčí záznam v místní kronice: „… Dne 26. října 1936 zemřel pan Franz Saidl, obchodník v Zubrnicích č. 74. Byl to pracovitý obchodník a zemřel jako člen zastupitelstva obce ve věku 66 let…“

Během velkých akcí, můžete v témže objektu navštívit i hospodu s interiérem vesnického výčepu z počátku 20. století.

Připravované akce

Aktuálně