Stodola ze Zadní Lhoty

stavební práce na přeneseném objektu

Stále se u nás něco děje, aneb jak se Muzeum v přírodě Zubrnice rozšiřuje.

Na přenesené stodole za Zadní Lhoty u Těchlovic usilovně pracují šikovní řemeslníci

z firmy Juráň s.r.o. a stavba, která doplní dvůr u Domu z Loubí, doslova roste před očima.

Byl v ní již usazen i unikátní dřevěný sloupový žentour z roku 1814.


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka