Michaela Černická a Jiří Černický - cyklus současného umění

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Cyklus současného uměnní 

Místo: Kostel Máří Magdaleny

Jeden z mála současných českých umělců, který má ohlas i v zahraničí. Černický pochází z Ústí nad Labem, kde byl součástí uměleckého okruhu přelomu 80. a 90. let. Ve svém díle často využívá nová média, instalace, ale i klasické formy v podobě malby, objektu i sochy. Výstava bude společným dílem manželů Černických.

Kurátor:

MgA. Karel Konopka

kurátor sbírek

karel.konopka@nmvp.cz
+420 770 179 625

Specializace: tradiční lidová kultura