Den muzeí

Volný vstup
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Volný vstup. 

Volný vstup do Muzea v přírodě Zubrnice. Maximální počet osob ve skupině 25!

Kurátor:

MgA. Karel Konopka

kurátor sbírek

karel.konopka@nmvp.cz
+420 770 179 625

Specializace: tradiční lidová kultura

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka