Pronájem prostor, ceník služeb

Ceny nájmů:

Pro níže uvedené ceny nájmů platí:

 • v případě krátkodobého nájmu prostor (do 48 hodin) bude k cenám připočteno DPH 21%
 • v případě dlouhodobého nájmu prostor (nad 48 hodin) DPH není účtováno

 

 • Zubrnice čp. 75 dům z Loubí (rychta) - přednáškový sál:

- kapacita 30 míst

- základní sazba                                                       2 000, - Kč/den

-  kuchyňka (základní vybavení)                           200,- Kč/den

- zapůjčení audio-vizuální techniky                     200,- Kč/den

 • Zubrnice čp. 75 dům z Loubí (rychta) - světnice:

- základní sazba                                                         2 000,- Kč/den

 • Hospoda Zubrnice čp. 74:

- kapacita 30 míst

- základní sazba                                                          2 000,- Kč/den

 • Národní škola (Zubrnice čp. 26):

- kapacita 30 míst

- cena dle dohody

Ceny pronájmů a dalších služeb pro účastníky (demonstrátory, řemeslníky, prodejce) v rámci programové nabídky roku 2023

 

Na akcích pořádaných  Muzeem v přírodě Zubrnice platí pro rok 2023 tyto ceny pronájmů a služeb s nimi spojených: 

- poplatek za pronájem stánku (2 x 3 m):           200,- Kč/den

- paušál za připojení elektrické energie:              50,- Kč/spotřebič/den

- poplatek za prodejní místo:                                  250,- Kč/den   (prodejce obecně)

         (standartní rozměr stánku 2x3m)                       150,-Kč /den   (prodejce vybraného sortimentu)

                                                                                                0,-Kč/den   (předvádění řemesla)

Ceny za stánky s občerstvením jsou stanoveny individuálně dle sortimentu a velikosti stánku.                                                                                

                                                                                                                                                      

Ceník služeb a nájmů za přípravu a realizaci spolupráce s televizním a filmovým štábem, za zpětnou instalaci expozic Muzea v přírodě Zubrnice

Využití expozičních areálů MPZ a dalšího provozně technického a sbírkového vybavení se řídí platnými předpisy a je možné na základě písemné žádosti adresované řediteli MPZ v dostatečném časovém předstihu. Po kladném posouzení podané žádosti je žadatel vyzván k jednání a následnému podepsání smlouvy. 

V případě, že charakter natáčení vyžaduje účast dozorujících pra­covníků muzea či odborného garanta expozice, bude součástí smlouvy o natáčení ujednání o honoráři, který hradí nájemce navíc ke stanovené částce.

Smlouva může formulovat zmírnění poplatků či jejich prominutí v případech, kdy se jedná o dohodnutou formu propagace muzea, naučné, nebo kulturně – vzdělávací pořady.

Kategorie – ceny:

 • uzavření areálu, nebo vybraného objektu pro návštěvníky, zejména z důvodu natáčení, zahrnuje také přípravu expozic (-e) objektu (-ů) pro natáčení včetně např. výběru předmětů využitelných pro natáčení, vyklizení objektu (-ů), uložení předmětů na bezpečné místo, konzervace a další potřebné ošetření, zpětnou instalaci expozice:
  • areál Historické vesnice                                     20. 000,- Kč/den;
  • areál Mlýnského údolí                                        10. 000,- Kč/den;
  • jednotlivý objekt                                                   8. 000,- Kč/den;
  • výše uvedených nájmů se nevztahuje na objekty uvedené v Ceníku služeb a nájmů

 • využití pouze vybraného objektu nebo objektů, popř. venkovních expozic v areálu při zachování návštěvnického provozu muzea:
 • bez úpravy expozice zákl. sazba       3.000,-Kč/den/objekt
 • s úpravou expozice dle požadavku nájemce (vyklizení objektu, uložení předmětů z expozice na bezpečné místo, konzervace a další potřebné ošetření, zpětná instalace) individuální kalkulace od 5.000,-Kč/den/objekt
 • výše uvedených nájmů se nevztahuje na objekty uvedené v Ceníku služeb a nájmů

 

 


 

Kontakty

Lenka Pfeiferová

zástupce ředitelky

lenka.pfeiferova@nmvp.cz
+420 777 231 556

Připravované akce

Aktuálně

Celoroční program pro rok 2024

Pro rok 2024  jsme pro vás naplánovali opět akce, díky kterým načerpáte zajímavé informace a zažijete jedinečnou atmosféru muzea v přírodě. Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka