Dobrovolníci dostali vodu do spodního náhonu

Naší, již tradiční, partě dobrovolníků se podařilo znovu přivést vodu do spodního náhonu. V jednom místě něl protrženou hráz a v celé délce byl zanesen 30cm vrstvou usazenin. Pod vedením Mgr. Tomáše Hlaváčka, vedoucího přírodovědného kroužku ANAX Smiřice a Miroslava Brůhy, specialisty na historické stavební technologie byl opraven a vyčištěn v celé své délce. 

Protržené místo bylo vyčištěno až na pevné jádro hráze a z kamenů byla ze spodní strany nasucho postavena opěrná zídka. Potom bylo obnoveno těsnící jádro hráze z místního jílu a bentonitu. Navlhčený jíl byl postupně pěchován po  malých vrstvičkách až do výše kouny hráze. Z návodní strany bylo jádro zakryto vrstvou kamenů, aby se zamezilo vylpavování. 

Slavnostní zkouška napuštěním vody potvrdila kvalitně provedenou práci.


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka