Poutní procesí k Máří Magdaleně

Bohoslužby a mše svaté
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Procesí s barokní fraškou o nápravě Maří Magdalény zakončené bohoslužbou v kostele

Procesí s barokní fraškou o nápravě Maří Magdalény zakončené bohoslužbou v kostele, ve spolupráci se spolkem „Středohoří sobě“ putujeme vážně i nevážně za zpěvu barokních písní. Řemeslné stánky, zábava a hry pro děti, divadelní představení.

Režisér akce

Ing. Jitka Ledvinková

kurátorka biologických sbírek

jitka.ledvinkova@nmvp.cz
+420 475 228 267
+420 777 364 208

Přihláška pro stánky


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka