Den muzeí

Pro rodiny
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Vstup zdarma na prohlídkový okruh historickou vesnicí. Maximální počet osob ve skupině je 25.

Vstup zdarma na prohlídkový okruh historickou vesnicí. Maximální počet osob ve skupině je 25.

Režisér akce

MgA. Karel Konopka

kurátor sbírek

karel.konopka@nmvp.cz
+420 770 179 625

Specializace: tradiční lidová kultura

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka