V Hanáckém muzeu v přírodě přibyla unikátní roubená stavba

V průběhu roku 2021 areál Hanáckého muzea v přírodě rozšířila nová stavba – unikátní, bezmála pět století stará stodola ze Skaličky.

Na první pohled obyčejná roubená stodola stála původně za selskou usedlostí čp. 3 ve Skaličce u Hranic v okrese Přerov, tedy takřka na okraji Hané. Přestože si v případě dřevěné architektury jistě vybavíme spíše horské Valašsko, i na Hané bývaly původně roubené stavby naprosto běžné.

Unikátní je datování dřevěných prvků této stodoly z doby kolem roku 1560 pomocí dendrochronologie. Ta umožňuje poměrně přesně zjistit rok skácení stromu pro stavbu podle letokruhů. Výjimečné datování řadí stodolu k nejstarším dřevěným objektům na území České republiky.

Další zajímavostí je roubená konstrukce, která není sestavena z klasických tesaných trámů, ale z mohutných kuláčů o průměru kolem 50 cm rozštípnutých na poloviny. Jeden kmen tak byl po rozštípnutí použit ve dvou stěnách.

V Hanáckém muzeu v přírodě má tato stodola nezastupitelné místo, a to nejen z důvodu záchrany unikátní památky. V případě stodoly ze Skaličky můžeme ukázat, jak vypadaly dřevěné stavby na Hané před masivním rozvojem hliněné architektury. Také v Příkazích, kde se v současné expozici zachovaly mohutné hliněné stodoly, stávaly ještě v 1. polovině 19. století stodoly dřevěné. Koneckonců i nedaleko místa připravované stavby, dle stabilního katastru z roku 1834, stála původně dřevěná stodola, která náležela ke statku čp. 53.

Samotná roubená stavba byla na podzim 2020 rozebrána a umístěna do Frenštátu pod Radhoštěm, kde na konzervátorském pracovišti Národního muzea v přírodě (NMvP) proběhly nezbytné konzervátorské, restaurátorské a tesařské zásahy. Od června 2021 byly - na kamenném podkladě s hliněnou dusanou vrstvou mlatu - jednotlivé roubené části postupně převezeny do Příkaz a stodola se přímo na místě kompletovala. Začátkem listopadu 2021 proběhla kolaudace stavby. 

Pro návštěvníky muzea byla slavnostně zpřístupněna na začátku nové návštěvnické sezóny – koncem května 2022.

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka