V Hanáckém muzeu v přírodě přibude unikátní roubená stavba

Do konce letošního roku areál Hanáckého muzea v přírodě rozšíří nová stavba – unikátní, bezmála pět století stará stodola ze Skaličky. Pro návštěvníky muzea bude slavnostně zpřístupněna na začátku nové návštěvnické sezóny – v květnu 2022.

Na první pohled obyčejná roubená stodola stála původně za selskou usedlostí čp. 3 ve Skaličce u Hranic v okrese Přerov, tedy takřka na okraji Hané. Přestože si v případě dřevěné architektury jistě vybavíme spíše horské Valašsko, i na Hané bývaly původně roubené stavby naprosto běžné.

Unikátní je datování dřevěných prvků této stodoly z doby kolem roku 1560 pomocí dendrochronologie. Ta umožňuje poměrně přesně zjistit rok skácení stromu pro stavbu podle letokruhů. Výjimečné datování řadí stodolu k nejstarším dřevěným objektům na území České republiky.

Další zajímavostí je roubená konstrukce, která není sestavena z klasických tesaných trámů, ale z mohutných kuláčů o průměru kolem 50 cm rozštípnutých na poloviny. Jeden kmen tak byl po rozštípnutí použit ve dvou stěnách.

V Hanáckém muzeu v přírodě má tato stodola nezastupitelné místo, a to nejen z důvodu záchrany unikátní památky. V případě stodoly ze Skaličky můžeme ukázat, jak vypadaly dřevěné stavby na Hané před masivním rozvojem hliněné architektury. Také v Příkazích, kde se v současné expozici zachovaly mohutné hliněné stodoly, stávaly ještě v 1. polovině 19. století stodoly dřevěné. Koneckonců i nedaleko místa připravované stavby, dle stabilního katastru z roku 1834, stála původně dřevěná stodola, která náležela ke statku čp. 53.

V současné době je na místě budoucí stavby, mezi první a druhou špaletovou stodolou, již hotový kamenný podklad s hliněnou dusanou vrstvou mlatu. Samotná roubená stavba byla na podzim minulého roku rozebrána a umístěna do Frenštátu pod Radhoštěm, kde na konzervátorském pracovišti Národního muzea v přírodě (NMvP) probíhají nezbytné konzervátorské, restaurátorské a tesařské zásahy. Od června 2021 budou jednotlivé roubené části postupně převezeny do Příkaz a stodola se začne na místě kompletovat. S průběhem řemeslných prací se tak mohou seznámit na vlastní oči i návštěvníci muzea.

Aktuální informace o transferu stodoly, která je jedním z posledních dokladů původně dominantně rozšířeného dřevěného stavitelství v nížinných částech Moravy, zájemci naleznou také na webových nebo facebookových stránkách muzea.

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka