XVII. KONFERENCE O LIDOVÉ KULTUŘE NA HANÉ

Konference
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Hanácké muzeum v přírodě ve spolupráci s Hanáckým folklorním spolkem a obcí Příkazy si Vás dovolují pozvat na

 

XVII. KONFERENCI O LIDOVÉ KULTUŘE NA HANÉ

 

Kdy: čtvrtek 9. listopadu 2023, 9-16h

Kde: Záloženský dům (velký sál), Příkazy 18, 783 33 Příkazy

Obsah konference a témata příspěvků:

Odborná konference si klade za cíl formou referátů a následné diskuze zhodnotit nové informace o národopisné oblasti Haná a okolí (Horní Haná, Malá Haná, Drahansko, Záhoří a Vyškovsko). Příspěvky se mohou věnovat všem složkám lidové kultury (zaměstnání a obživa, sídlo a dům, odívání, obřady, obyčeje a zvyky, výtvarná kultura a slovesný, hudební a taneční folklor, folklorismus, nářečí…), ale i dějinám národopisu a etnografickému vymezení regionu. Konference navazuje na předchozí setkávání odborníků a zájemců, která probíhají od roku 1991.

Konferenční poplatek:

Pro posluchače 300 Kč, pro členy Hanáckého folklorního spolku (HANFOS), seniory (65+) a studenty (15–26 let) 200 Kč, pro přednášející zdarma. Poplatek bude hrazen při prezenci v den konání konference. V ceně poplatku je zahrnuto občerstvení v průběhu konference, propagační materiály, účast na doprovodných programech a jeden výtisk sborníku z konference (bude zaslán účastníkům krátce po vydání v průběhu října 2024).

Termín a způsob přihlášení:

Termín přihlášení na odbornou konferenci pro přednášející je do 16. října 2023, termín pro posluchače je do 31. října 2023. Přihlášení na konferenci o lidové kultuře (pro přednášející i posluchače) je možné pouze prostřednictvím online formuláře, který naleznete na internetové adrese (linku) https://1url.cz/@KonferenceoHane

Informace pro přednášející:

Přednášející budou do 23. října 2023 informováni o přijetí referátu a budou jim doručeny další informace k organizaci a průběhu konference (včetně doporučené citační normy pro následný příspěvek do sborníku). Délka příspěvku je maximálně 15 minut. Pořadatelé konference si vyhrazují právo na výběr příspěvků. Termín odevzdání příspěvku do sborníku (v elektronické podobě) je nejpozději do 30. listopadu 2023. Přednášející neplatí konferenční poplatek. 

Důležité informace:

Účastníci konference obdrží nejpozději 1. listopadu 2023 elektronicky (e-mailem) program konference a organizační pokyny. Konferenční sborník bude představen v rámci 14. ročníku folklorního festivalu Setkání Hanáků, který se uskuteční 28. září 2024 v Příkazích. Další informace naleznete na webu či Facebooku, případně neváhejte oslovit kontaktní osobu za Hanácké muzeum v přírodě.

Kontaktní osoba:

Mgr. Josef URBAN, Hanácké muzeum v přírodě, Příkazy 54, 783 33 Příkazy, tel. + 420 773 769 902, e-mail: josef.urban@nmvp.cz


Soubory ke stažení


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka