Tradiční tesařské řemeslo

Pro rodiny
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Přijďte do Hanáckého muzea v přírodě zažít tradiční lidové řemeslo v autentickém prostředí hanáckého gruntu.

Prezentace tradičního lidového řemesla. Hoblování, otesávání a další zpracování kulatiny za použití speciálních tesařských nástrojů a nářadí. 

Můžete se těšit na:

- ukázky hoblování, otesávání a další zpracování dřeva za použití tesařských nástrojů a nářadí
- komentované prohlídky stodoly ze Skaličky a výstavy Zranitelné stavební dědictví
- "dřevěné" dílničky pro děti

K poslechu zahraje hudební duo ZUŠ F.B. Ševčíka Jedovnice

Kontaktní osoba

Mgr. Denisa Vacová

referent majetkové správy

denisa.vacova@nmvp.cz
+420 778 740 708