Od června 2023 nové prohlídkové trasy v rámci okruhu Historická vesnice

Od června 2023 bude probíhat prohlídka v rámci okruhu Historická vesnice na dvou zkušebních trasách:

Trasa A: Komentovaná prohlídka k historii obce a muzea, součástí prohlídky je expozice kupeckého krámku, školy, návsi a kostela. 

délka: 45 minut

Trasa B: Zahrnuje komentovanou prohlídku k zemědělskou usedlost čp. 61 - obytný dům s novou stálou expozicí "Chmel, který stavěl domy", hospodářské budovy (kůlna na vozy, špýchar, stodola a sušárna ovoce). 

délka: 45 minut

V případě, že se návštěvník rozhodne shlédnout obě trasy, tak stávající cena okruhu Historické vesnice je stále stejná. 

Ing. Věra Kmoníčková

ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice

vera.kmonickova@nmvp.cz
+420 773 751 744

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka