COVID-19 aktuální pokyny

Aktuální pokyny k návštěvě muzea platné od 22. listopadu 2021.

Při vstupu do areálu musí návštěvníci splnit jednu ze dvou podmínek očkování/prodělání nemoci:

 • doložit certifikát o provedeném a ukončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dní, nebo
 • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce.
 • RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin bude možné doložit pouze u:
 1. osob do 18 let,
 2. osob, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci,
 3. osob očkovaných proti onemocnění covid-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových, první u jednodávkových) neuplynulo 14 dní.
 • Děti do 12 let nemusí nadále žádné potvrzení předkládat.
   

Během prohlídky muzea je nutné dodržovat následující opatření:

 • Ve vnitřních prostorech muzea mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95),
 • udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky či studenty jedné školy.
   

ZÁKAZ ÚČASTI NA AKCI OSOBÁM, KTERÉ VYKAZUJÍ KLINICKÉ PŘÍZNAKY, NESPLŇUJÍ PODMÍNKY PRO VSTUP NEBO NEJSOU SCHOPNÉ SPLNĚNÍ PODMÍNEK NA MÍSTĚ PROKÁZAT!


ZDROJ: Ministerstvo kultury České republiky

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/opatreni-platna-od-pondeli-22-listopadu-4-cs4528.html

 

 

 

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka