ZRUŠENO – Adventní jarmark

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Dle mimořádných opatření proti šíření covid-19 platných od 26. listopadu pro oblast kultury je Adventní jarmark ZRUŠEN.

Garant programu:

PhDr. Ilona Vojancová

vědecko - výzkumný pracovník, vedoucí Oddělení odb

ilona.vojancova@nmvp.cz
469 326 411

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka