Konference

Muzeum v přírodě Vysočina a Česká národopisná společnost pořádají konferenci

Nositelé nemateriálního kulturního dědictví a paměťové instituce

Termín: 1. až 3. listopadu 2022
Místo konání: Hlinsko – Multifunkční centrum, Adámkova třída 341

pod záštitou  ministra kultury Mgr. Martina Baxy
a České komise pro UNESCO


Při příležitosti 50. výročí otevření Muzea v přírodě Vysočina jsme se rozhodli uspořádat konferenci zabývající se rolí muzeí v procesu zachování nemateriálního kulturního dědictví. Tato problematika je v současném odborném diskurzu vyzdvihována jako čím dál zásadnější.

Cílem konference je prozkoumat vztah mezi nositeli projevů nemateriálního kulturního dědictví a paměťovými institucemi, potažmo jejich pracovníky, a také výzvy a případné etické nástrahy vzájemné spolupráce.

Konference je zaměřena na tyto tematické okruhy:

  1. Kdo jsou nositelé nemateriálního kulturního dědictví? Koho za ně považujeme a jak oni sami vnímají nebo naopak nevnímají svoji roli v uchování nemateriální kultury? Změnila se jejich role v porovnání s minulostí? Jaké mají motivace pro udržování tradic, jak jsou vnímáni okolím, odborníky a veřejností?
  2. Jakými způsoby muzea a další paměťové instituce navazují vztahy s nositeli nemateriálního kulturního dědictví a jakými způsoby s nimi spolupracují? Děje se tak pro účely muzea nebo pro účely společenství těchto nositelů a jimi praktikovaných prvků nemateriální kultury?
  3. Jakými způsoby mohou paměťové instituce, respektive jejich pracovníci, podpořit nositele při obnově, udržování a uchování prvků jejich nemateriálního kulturního dědictví? Na jaké etické otázky narážíme jako výzkumníci nemateriálních kulturních prvků při práci v terénu anebo při práci se sbírkami a jak je řešíme? Jak nás nositelé nemateriálních kulturních prvků vnímají jako výzkumníky a jako správce jejich musealizovaného kulturního dědictví?

Rámcový program:

1. listopadu:   Zahájení cca v 10.30 hodin; dopolední blok referátů; společný oběd; odpolední blok referátů.
Společná večeře a program.

2. listopadu:   Dopolední blok referátů; společný oběd; odpolední blok referátů cca do 15.00 hodin.
Přesun do Tkalcovny na Betlémě v Hlinsku (beseda s Josefem Fidlerem, Nositelem tradice lidových řemesel); prohlídka Expozice masopustních obchůzek a masek z Hlinecka spojená s promítáním filmů z archivu Muzea v přírodě Vysočina; pro zájemce prohlídka památkové rezervace Betlém.
Společná večeře a setkání se zástupci nositelů z řad řemeslníků i nositelů obyčejů.

3. listopadu: Exkurze ve firmě Koulier v Oflendě u Hlinska (tradiční výroba vánočních ozdob foukaných ze skla) a následně přejezd do Muzea loutkářských kultur v Chrudimi.
Ukončení konference v závěru exkurze.

Přihlášku na konferenci vyplňte na tomto odkazu do 23. září 2022.

Na Vaši účast se za organizační výbor těší:

Eva Kuminková, Národní muzeum v přírodě
Magda Křivanová, Muzeum v přírodě Vysočina
Ilona Vojancová, Muzeum v přírodě Vysočina

Vybrané příspěvky budou zařazeny do souhrnné publikace o roli muzeí v uchování nemateriálního kulturního dědictví v České republice. Vydání publikace je plánováno po roce 2025 a bude mu předcházet několikaletý výzkum a příprava. Další možností publikování příspěvků v případě zájmu autorů je recenzovaný časopis Národního muzea v přírodě Museum vivum: časopis českých muzeí v přírodě.

 

               


Program konference ke stažení


Připravované akce

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka