Pod ochranou svatého Josefa

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Výstava věnovaná historii tesařského řemesla v českých zemích.

Místo konání: Dřevěné městečko, Panská sýpka

Vstupné: součástí vstupu do Dřevěného městečka 

Otvírací doba: shodná s otvírací dobou Valašského muzea v přírodě

 

V českém prostředí je obecně zakořeněno povědomí, že sv. Josef byl povoláním tesař. Proto se také stal patronem tesařů a s atributy tohoto řemesla bývá často zobrazován.

Výstava se snaží zprostředkovat příběh tesařského řemesla z vybraných hledisek. Stručně je zde pojednáno o vzdělání tesařů a jejich cechovní organizaci. Významným dokladem práce tesařů je opracování trámů, kde jsou patrné použité nástroje i postup práce. Následují ukázky tesařského nářadí od jednotlivých druhů seker k hoblíkům a pilám, nescházejí zde ani potřebné měřické pomůcky: krokvice, úhelník, kružidlo apod., a rovněž rudníky a kolovrátky pro vytvoření linky na kmeni, podle níž jej pak tesaři otesali.

Mezi významná a dodnes obdivovaná tesařská díla patří krovové konstrukce. Na výstavě jsou k vidění modely příčných vazeb našeho nejstaršího krovu z roku 1319 nad presbytářem kostela františkánského kláštera v Chebu a největšího pozdně gotického krovu z roku 1536 nad trojlodím kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě. Také je zde k vidění model části krovu z roku 1484 nad presbytářem kostela sv. Ducha v Hradci Králové.

Práci tesařů se snaží přiblížit dioráma tesařské ohrady uvedené doprovodným textem na protějším panelu, kde jsou shrnuty také základní informace o dřevu jako stavebním materiálu. Použití různých druhů dřev na stavbách zde prezentuje exponát "xylofonu".

Patrně poprvé jsou právě na této výstavě každému zájemci o tradiční tesařské řemeslo názorně představeny stopy opracování vybranými druhy seker (tzv. trasologie). Právě stopy zanechané tradičními řemeslnými postupy určují charakter a jedinečnost historických konstrukcí. Ty se však dnes, při opravách památek moderními postupy, často vytrácejí...


Soubory ke stažení


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka