Konference

Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Centrum regionálních studií a Katedra historie

a

Národní muzeum v přírodě

zvou všechny zájemce na třetí ročník mezinárodní vědecké konference
 

    VALAŠSKO - HISTORIE A KULTURA III, 

    tentokrát na téma

    Duchovní život

    

 

Konference proběhne ve dnech 4.–6. října 2023  v prostorách Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Cílem našich konferencí, jež pořádáme v pětiletých intervalech od roku 2013, je mezioborové setkání badatelů, kteří se věnují výzkumu valašského regionu v rozsahu, jak ho vymezil Jaroslav Štika ve svém díle Valaši a Valašsko. O původu Valachů, o valašské kolonizaci a historii moravského Valašska (2007).

Přihlášku k účasti bez příspěvku zasílejte na e-mailovou adresu jakub.ivanek@osu.cz do 15. 8. 2023.  

Program

Konference bude již tradičně rozložena do tří dnů a bude ji doprovázet bohatý doprovodný program (společenská večeře na Pustevnách, tematické kino ad.). Cestovné a ubytování si přednášející hradí na vlastní náklady. Konferenční poplatek nebude vybírán. Definitivní program bude sestaven podle přijatých referátů a účastníci jej obdrží s předstihem.

Výstupem z konference se stane již třetí z řady úspěšných, reprezentativních monografií, která bude vydána v roce 2024. Příspěvky, jež přednášející zašlou do konce roku 2023, projdou následným recenzním a redakčním řízením, na jehož základě bude rozhodnuto o zařazení či nezařazení příspěvku do publikace.

 

Za organizační výbor se na Vaši účast těší:

Lumír Dokoupil (Filozofická fakulta Ostravské univerzity),

Daniel Drápala (vedoucí Ústavu evropské etnologie Masarykovy univerzity),

Jakub Ivánek (ředitel Centra regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity),

Lenka Drápalová (náměstkyně ředitele pro odbornou činnost, Národní muzeum v přírodě),

Petr Popelka (vedoucí Katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity),

Svatava Urbanová (Filozofická fakulta Ostravské univerzity).

 

Akci zaštítili:

Robert Antonín (děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity),

Jindřich Ondruš (ředitel Národního muzea v přírodě)

Aleš Zářický (prorektor pro studium a celoživotní vzdělání Ostravské univerzity).

Připravované akce

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka