Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd

 

Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd (listopad 2017 – říjen 2019)

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a Slovenské národné múzeum v Martine společně realizují projekt
Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje
 
Hlavním cílem projektu je zlepšení stavu kulturního dědictví a rozvoj společných postupů při zachování tradiční lidové architektury přeshraničních oblastí Javorníků a Beskyd. V rámci projektu bude rekonstruováno celkem 11 objektů lidové architektury (6 v SNM, 5 ve VMP), které jsou součástí společné přeshraniční historie a kultury.
Specifickým cílem projektu je zabezpečení udržitelnosti kulturního dědictví s využitím potenciálu tradičních stavebních technik, technologií, materiálů a nářadí na objektech lidové architektury. Proto bude součástí projektu 6 společných akcí (workshopy, semináře a konference). Náplní workshopů bude výměna zkušeností v oblasti diagnostiky poškození dřevěných konstrukcí, stanovení postupu jejich rekonstrukce a následnými ukázkami odborných prací na vybraných objektech.

Jeden pracovní seminář bude zaměřen na výměnu zkušeností v oblasti kulturního managementu (strategie propagace muzeí v přírodě a jejich aktivit, zvýšení jejich atraktivnosti pro širokou veřejnost, získávání finančních prostředků z externích zdrojů).
Doba realizace projektu je dva roky (listopad 2017 – říjen 2019). Celkový rozpočet projektu je 532 911,- € (13,5 mil Kč), na české straně 5,6 mil. Kč z toho dotace ve výši 85% je 4,8 mil. Kč.
 
•    Ve Valašském muzeu v přírodě jsou do projektu zařazeny objekty situované ve Valašské dědině. Dům s chlévem a podsíňky a stodola z Valašské Polanky, Stodola z Lidečka a Chalupa z Prlova, na kterých bude během prvního workshopu ve VMP probíhat diagnostika dřevěných konstrukcí (stanovení příčin a rozsahu poškození) s návrhy sanace staveb. Na základě vyhodnocení budou probíhat opravy na objektech.
•    V rámci opravy objektů je navržena sanace napadených prvků dřevokaznými činiteli, oprava a výměna střešní krytiny ze štípaného šindele, oprava topenišť a komínových hlav, které zůstanou zachovány v dnešní podobě, avšak budou na nich vyspraveny omítky a zdivo v horní části včetně komínových desek. 
•    Oprava omítek a podlah bude provedena v místech, kde se vyměňují spodní trámy roubení a dojde k jejich porušení. Omítky budou hliněné z historicky odpovídajících směsí a podlahy budou z prken nebo mlatové.
•    Při výměně napadených prvků roubení budou sanovány a tesařsky opraveny i krovy.
•    Sanace bude provedena fungicidními a insekticidními prostředky pro odpovídající třídu ohrožení povrchovou aplikací.
•    V případě objektu Chlupy z Prlova bude použita metoda termosanace.
•    Budou obnoveny ucpané, znečištěné a zajílované drenážní plochy, drenáže a drenážní rýhy v terénu kolem jednotlivých objektů.
•    Při realizaci opravy objektů Dům s chlévem a podsíňky a stodola z Valašské Polanky a Chalupa z Prlova proběhne ve VMP dvoudenní workshop Tesařské a šindelářské práce.
•     Na objektu Janíkovy stodoly v Dřevěném městečku bude obnoven impregnační nátěr střechy.

WORKSHOP – Diagnostika dřevěných konstrukcí

Ve dnech 10. – 11. 5. 2018 proběhl ve Valašském muzeu v přírodě dvoudenní workshop na téma „Diagnostika dřevěných konstrukcí“.
Víc než dvě desítky účastníků měly možnost seznámit se s moderními diagnostickými metodami, které umožňují odhalit míru poškození dřevěných konstrukcí historických budov hnilobou, houbami nebo dřevokazným hmyzem a následně stanovit vhodný postup sanace napadených dřevěných prvků.
Pod vedením pracovníků Centra excelence – Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR si pracovníci muzeí v přírodě z ČR i ze Slovenska mohli vyzkoušet různé diagnostické přístroje na objektu stodoly z Lidečka, který je určen k rekonstrukci v rámci projektu „Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd“, realizovaného Valašským muzeem spolu se Slovenským národným múzeem v Martine.

 

KONFERENCE - Kulturní management a propagace muzeí

Ve středu 13.února se ve Valašském muzeu v přírodě  v Rožnově p.R. uskutečnila konference s názvem „Kulturní management a propagace muzeí.“ Téměř 80 pracovníků muzeí a dalších kulturních institucí z Česka i Slovenska si vyměnilo zkušenosti s komunikací s potenciálními návštěvníky jak pomocí tištěných materiálů, tak prostřednictvím elektronických medií a sociálních sítí. Diskutovalo se o tom, jak připravit pro návštěvníky co nejatraktivnější nabídku, případně jak zapojit návštěvníky již do přípravy expozic a jak připravit především pro děti interaktivní prvky, které jim umožní vytvořit vlastníma rukama něco, co kdysi dělali jejich dědečkové a babičky.

Ekonomický dopad muzeí na rozvoj regionu analyzoval ve svém vystoupení generální ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš. Na základě statistických dat a dotazníkových šetření ukázal, že když výdaje na Valašské muzeum z veřejných rozpočtů činí 60 mil. Kč ročně, vrátí se zpět do státního rozpočtu 87mil. Kč, což jsou příjmy z dalších služeb, které návštěvníci využívají a z odvodu daní a dalších poplatků. Je tedy zřejmé, že muzea a další kulturní instituce hrají významnou roli v ekonomice země a zároveň přispívají k růstu HDP.

Konference byla součástí projektu „Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd“ spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg.

 

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka