20. srpna 2020

Copak roste v muzeu?

Copak roste v muzeu?

Komentovaná prohlídka se zaměřením na rostliny pěstované na muzejních políčkách a v zahrádkách. Společně se projdeme areálem…
Copak roste v muzeu?

Copak roste v muzeu?

Komentovaná prohlídka se zaměřením na rostliny pěstované na muzejních políčkách a v zahrádkách. Společně se projdeme areálem…

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka